Zintegrowane Nauczanie Problemowe 2/5

Problem Based Learning 2/5

2021L

Kod przedmiotu48SJ-ZNP25
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceanatomia lekarska, biologia lekarska, embriologia
Wymagania wstępneStudenci przystępujący do przedmiotu Zintegrowane Nauczanie Problemowe powinni posiadać podstawową wiedzę z anatomii, biologii lekarskiej, embriologii i etyki.
Opis ćwiczeńProblemy kliniczne dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową (elementy anatomii, embriologii, ortopedii). Problemy kliniczne pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (elementy neuroanatomii, neurologii, rehabilitacji). Problemy kliniczne pacjentów po urazach narządu ruchu (elementy anatomii, ortopedii, rehabilitacji). Dyskopatia (anatomia kręgosłupa)
Opis wykładówIA:Problemy kliniczne dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową (elementy anatomii, embriologii, ortopedii). Problemy kliniczne pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (elementy neuroanatomii, neurologii, rehabilitacji). Problemy kliniczne pacjentów po urazach narządu ruchu (elementy anatomii, ortopedii, rehabilitacji). Dyskopatia (anatomia kręgosłupa).
Cel kształceniaStudent powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi w Oddziale Klinicznym. Rozwijanie zdolności komunikacji w grupie i z pacjentem. Zapoznanie studenta z holistycznym charakterem pracy lekarza z pacjentem oraz zasadami profesjonalizmu zawodu lekarza. Student powinien poznać problemy kliniczne dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową, problemy kliniczne pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, problemy kliniczne pacjentów po urazach narządu ruchu, dyskopatią (anatomia kręgosłupa).
Literatura podstawowa1) Kiwerski J.: , Rehabilitacja medyczna. , PZWL Warszawa, 2005 2) Kowalski I.M., Hurło L., Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym, UWM, Olsztyn , 2003 3) Kowalski I.M., Lewandowski R. (red), Rehabilitacja dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia, WSRDA, Olsztyn , 2001 4) Kwolek A. (red.), Rehabilitacja medyczna, Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław , 2003 5) Latkowski J.B., Lukas W., Godycki-Ćwirko M. , Medycyna rodzinna, PZWL, wyd. III, Warszawa , 2017 6) Berkel von Henk, Scherpbier A., Hillen H., Vleuten van der Cees, Lessons from Problem-based Learning. , Wyd. Oxford University Press, 2010 7) ) Grave de Willem, Moust J., Hommes J., The role of the tutor in a problem based learning curriculum, Wyd. Department of Educational Development & Research, 2010
Literatura uzupełniająca1) , Czasopismo: Polish Annals of Medicine, , 2007-2018
Uwagi