Zintegrowane Nauczanie Problemowe 3/5

Problem Based Learning 3/5

2023Z

Kod przedmiotu48SJ-ZNP35
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia, biochemia, patofizjologia, podstawy chorób wewnętrznych
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza w zakresie anatomii, fizjologii, biochemii, patofizjologii i chorób wewnętrznych
Opis ćwiczeńAnaliza 8 przypadków z zakresu podstawowych chorób internistycznych z dziedziny: chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu endokrynologicznego, układu moczowo-płciowego,układu krwiotwórczego objawy kliniczne, patofizjologia, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, diagnostyka różnicowa i postępowanie
Opis wykładówprzedmiot realizowany w formie ćwiczeń
Cel kształceniaStudent zna, rozumie i stosuje zasady zajęć problemowych i współpracy w grupie. Rozumie rolę i działanie w zespole interdyscyplinarnym. Stara się poznać przyczyny, patomechanizm i objawy podstawowych chorób internistycznych w oparciu o podstawowe badania laboratoryjne, w poszczególnych etapach choroby. Zna i rozumie znaczenie kliniczne podstawowych zaburzeń homeostazy organizmu itp. Analizuje najnowsze piśmiennictwo i literaturę fachową w oparciu o aktualne bazy medyczne.
Literatura podstawowa1) Dembińska-Kieć A, Naskalski JW, Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Elsevier Urban & Partner, 2017 2) Hampton JR, EKG w praktyce - to proste, Elsevier Urban & Partner, 2020 3) Kokot F, Hyla-Klekot L, Kokot S, Badania laboratoryjne Zakres norm i interpretacja, PZWL, 2020 4) Walach J, Interpretacja badań laboratoryjnych, Medipage, 2011 5) Kokot F, Franek E, Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo zasadowej, PZWL, 2013 6) Gajewski P, Interna Szczeklika - mały podręcznik 2019, Medycyna Praktyczna, 2019
Literatura uzupełniająca1) 1) Solnica B, 2013r., "Diagnostyka laboratoryjna", wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2) Górski J, 2011r., "Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego", wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. , tom
Uwagi