Zintegrowane Nauczanie Problemowe 4/5

Problem Based Learning 4/5

2023L

Kod przedmiotu48SJ-ZNP45
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia, biochemia, patofizjologia, podstawy chorób wewnętrznych
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza w zakresie anatomii, fizjologii, biochemii, patofizjologii i chorób wewnętrznych
Opis ćwiczeńAnaliza 8 przypadków z zakresu podstawowych chorób internistycznych z dziedziny: chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu endokrynologicznego, układu moczowo-płciowego,układu krwiotwórczego objawy kliniczne, patofizjologia, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, diagnostyka różnicowa i postępowanie
Opis wykładówprzedmiot realizowany w formie ćwiczeń
Cel kształceniaStudent zna, rozumie i stosuje zasady zajęć problemowych i współpracy w grupie. Rozumie rolę i działanie w zespole interdyscyplinarnym. Stara się poznać przyczyny, patomechanizm i objawy podstawowych chorób internistycznych w oparciu o podstawowe badania laboratoryjne, w poszczególnych etapach choroby. Zna i rozumie znaczenie kliniczne podstawowych zaburzeń homeostazy organizmu itp. Analizuje najnowsze piśmiennictwo i literaturę fachową w oparciu o aktualne bazy medyczne.
Literatura podstawowa1) Dembińska-Kieć A, Naskalski JW, Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Elsevier Urban & Partner, 2009 2) Hampton JR, EKG w praktyce - to proste, Elsevier Urban & Partner, 2014 3) Kokot F, Hyla-Klekot L, Kokot S, Badania laboratoryjne Zakres norm i interpretacja, PZWL, 2011 4) Walach J, Interpretacja badań laboratoryjnych, MediPage, 2011 5) Kokot F., Franek E., , Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo zasadowej, PZWL, 2013 6) Gajewski P, Interna Szczeklika - mały podręcznik, Medycyna Praktyczna, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi