Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie z tokiem nauczania w języku angielskim

Wydział Lekarski

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

6 - letnie (12 semestrów)

Lekarz kierunek Lekarski

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Information Technology
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Polish 1/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anatomy 1/2
9
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
80
Biophysics
4
EGZ
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
10
30
First Aid in Emergency Situations
1
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
6
10
4
Histology with Cytophysiology and Embryology 1/2
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
48
History of Medicine
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Seminarium
15
15
Molecular Biology and Genetics
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
40
III - Kierunkowe
Elective course
1
ZAL-O
Ćwiczenia
40
Integrated and Interdisciplinary Training 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Problem Based Learning (PBL) 1
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
2
8
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
31,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Polish 2/4
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anatomy 2/2
9
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
80
Biochemistry with Elements of Chemistry 1/2
0
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
15
45
Biostatistics
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
5
10
Histology with Cytophysiology and Embryology 2/2
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
48
Medical Ethics
1
EGZ
ZAL-O
Wykład
Seminarium
15
10
Medical Professionalism
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
4
6
III - Kierunkowe
Clinical Skills Labs 1
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Elective course
1
ZAL-O
Ćwiczenia
40
Integrated and Interdisciplinary Training 2
1
ZAL-O
Ćwiczenia
24
Problem Based Learning (PBL) 2
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
ZAL-O
Ćwiczenia
120
VII - Inne
Ochrona własności intelektualnej
0
ZAL
Wykład
2
SUMA
22,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Polish 3/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Basic of Nutrition
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
5
10
Biochemistry with Elements of Chemistry 2/2
9
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
15
55
Health Psychology
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
5
15
10
Hygiene and Epidemiology
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
20
20
Medical Sociology
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
5
10
Microbiology
5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
10
30
Physiology 1/2
7
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
25
6
47
III - Kierunkowe
Elective course
1
Introduction to Dentistry
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
10
5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,25

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Polish 4/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Immunology
4
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
10
30
Medical Parasitology
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
6
18
Pathology 1/2
6
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
40
Pharmacology and Toxicology 1/3
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
20
10
Physiology 2/2
7
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
25
10
52
Public Health
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
15
10
III - Kierunkowe
Clinical Skills Labs 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
40
Elective course
1
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Pathology 2/2
9
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
60
Pathophysiology
5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
35
Pharmacology and Toxicology 2/3
4
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
30
20
III - Kierunkowe
Clinical Skills Labs 3
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Elective course
1
Integrated Modular Training 1
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Integrated and Interdisciplinary Training 3
1
Internal Medicine 1/7
4
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
40
Nuclear Medicine
1
Pediatrics 1
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
10
20
Problem Based Learning (PBL) 3
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Laboratory Diagnostics
2
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
15
20
Pharmacology and Toxicology 3/3
9
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
30
30
III - Kierunkowe
Dermatology
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
10
35
Diagnostic Imaging 1/2
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
10
Elective course
1
Internal Medicine 2/7
4
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
50
Pediatrics 2
2
ZAL
ZAL-O
Seminarium
Ćwiczenia
10
30
Problem Based Learning (PBL) 4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Surgery 1
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
35
10
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnostic Imaging 2/2
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
20
30
Integrated and Interdisciplinary Training 4
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
12
Internal Medicine 3/7
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
14
30
Neurology
7
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
50
Ophthalmology
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
15
40
5
Otorhinolaryngology
4
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
40
Pediatrics 3
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
30
Problem Based Learning (PBL) 5
0,5
Professionalism
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
4
6
Surgery 2
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
30
Urology
2
ZAL-O
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
Seminarium
20
5
10
SUMA
31,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Clinical Genetics
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
15
10
Clinical Skills Labs 4
1
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
9
21
EBM with Elements of Medical Statistics
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Elective course
1
Geriatrics
2
Infectious Disease
4
Integrated Modular Training 2
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Internal Medicine 4/7
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
6
6
30
Orthopedics with Traumatology
3,5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
10
30
10
Pediatrics 4
3
ZAL-O
ZAL-O
Seminarium
Ćwiczenia
5
40
Rehabilitation
2
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
15
Surgery 3
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
55
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
30,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Clinical Pharmacology
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Clinical Skills Labs 5
1
Family Medicine 1/2
4Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
20
Forensic Medicine
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Seminarium
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
20
13
12
Gynecology and Obstetrics 1/3
5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
45
10
15
Integrated Modular Training 3
1
Internal Medicine 5/7
4
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
12
20
32
Medical Law and Deontology
1
Neurosurgery
4
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
25
Oncologic Surgery
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
5
5
25
Palliative Medicine
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Transplantology
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
12
SUMA
30,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Anesthesiology and Intensive Care
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
5
15
45
Elective course
1
Emergency Medicine 1/2
4
Gynecology and Obstetrics 2/3
5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
60
20
15
Oncology
4
EGZ
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
45
Pediatrics 5
4
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
15
50
Psychiatry 1/2
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
10
40
Surgery 4
2
ZAL-O
ZAL-O
Seminarium
Ćwiczenia
10
30
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
30,0

Semestr 11

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Gynecology and Obstetrics 3/3
4
EGZ
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
40
20
Internal Medicine 6/7
6
Pediatrics 6
8
EGZ
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
40
80
Psychiatry 2/2
4
EGZ
ZAL-O
Seminarium
Ćwiczenia
20
40
Surgery 5
8
EGZ
Ćwiczenia
120
SUMA
30,0

Semestr 12

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Elective clinical course
12
Emergency Medicine 2/2
4
Family Medicine 2/2
4
Internal Medicine 7/7
10
SUMA
30,0