Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie z tokiem nauczania w języku angielskim

Wydział Lekarski

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

6 - letnie (12 semestrów)

Lekarz kierunek Lekarski

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Information Technology
2
Polish 1/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anatomy 1/2
8
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
80
20
Biophysics
5
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
30
10
15
First Aid in Emergency Situations
1
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
4
10
6
Histology with Cytophysiology and Embryology 1/2
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
48
12
History of Medicine
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Seminarium
15
15
Medical Professionalism
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
6
4
Molecular Biology and Genetics
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
40
10
III - Kierunkowe
Elective course
1,5
Integrated and Interdisciplinary Training 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Problem Based Learning (PBL) 1
0,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
33,25

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Polish 2/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anatomy 2/2
8
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
0
0
Biochemistry with Elements of Chemistry 1/2
6
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
45
15
20
Histology with Cytophysiology and Embryology 2/2
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
48
Medical Ethics
1
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Wykład
10
15
III - Kierunkowe
Clinical Skills Labs 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Elective course
0,5
Integrated and Interdisciplinary Training 2
1
ZAL-O
Ćwiczenia
24
Problem Based Learning (PBL) 2
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
ZAL-O
Ćwiczenia
120
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Polish 3/4
1
II - Podstawowe
Basic of Nutrition
1
Biochemistry with Elements of Chemistry 2/2
8
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
55
15
20
Health Psychology
2,5
Hygiene and Epidemiology
1,5
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
20
20
Medical Sociology
1
Microbiology
5
Physiology 1/2
8
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
47
6
25
III - Kierunkowe
Elective course
1
Introduction to Dentistry
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
5
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,25

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Polish 4/4
1
II - Podstawowe
Immunology
4
Medical Parasitology
1
Pathology 1/2
6
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
20
20
Pharmacology and Toxicology 1/3
3
Physiology 2/2
8
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
52
10
25
Public Health
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
10
15
III - Kierunkowe
Clinical Skills Labs 2
1
ZAL-O
Ćwiczenia
40
Elective course
1
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Pathology 2/2
9
Pathophysiology
5
Pharmacology and Toxicology 2/3
4
III - Kierunkowe
Clinical Skills Labs 3
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Elective course
1
Integrated Modular Training 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Integrated and Interdisciplinary Training 3
0,5
Nuclear Medicine
1
Pediatrics 1
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
15
10
Problem Based Learning (PBL) 3
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Laboratory Diagnostics
2
Pharmacology and Toxicology 3/3
9
III - Kierunkowe
Dermatology
3
Diagnostic Imaging 1/2
2
ZAL-O
ZAL
ZAL-O
Seminarium
Wykład
Ćwiczenia
10
10
10
Elective course
1
Internal Medicine 2/7
4
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
50
10
10
Pediatrics 2
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
30
10
Problem Based Learning (PBL) 4
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Surgery 1
2
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
34,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnostic Imaging 2/2
4
Geriatrics
2
Integrated and Interdisciplinary Training 4
0,5
Neurology
7
Ophthalmology
3
Otorhinolaryngology
4
Pediatrics 3
3Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
30
10
10
Problem Based Learning (PBL) 5
0,5
Professionalism
1
Surgery 2
3
SUMA
28,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Clinical Genetics
2
Clinical Skills Labs 4
1
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
21
9
EBM with Elements of Medical Statistics
1
Elective course
1
Infectious Disease
4
Integrated Modular Training 2
0,5
Orthopedics with Traumatology
3,5
Pediatrics 4
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Seminarium
40
10
Rehabilitation
2
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
10
15
10
Surgery 3
3
Urology
2
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
27,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Clinical Pharmacology
2
Clinical Skills Labs 5
1
Elective course
1
Family Medicine 1/2
4
Forensic Medicine
3
Gynecology and Obstetrics 1/3
5
Medical Law and Deontology
1
Neurosurgery
4
Oncologic Surgery
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
25
5
5
Palliative Medicine
1
Transplantology
1
SUMA
26,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Anesthesiology and Intensive Care
3
Emergency Medicine 1/2
4
Gynecology and Obstetrics 2/3
5
Oncology
4
Pediatrics 5
4
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
50
15
10
Psychiatry 1/2
3
Surgery 4
2
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
29,0

Semestr 11

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Gynecology and Obstetrics 3/3
4
Pediatrics 6
8
Psychiatry 2/2
4
Surgery 5
8
SUMA
24,0

Semestr 12

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Elective clinical course
12
Emergency Medicine 2/2
4
Family Medicine 2/2
4
SUMA
20,0