Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie z tokiem nauczania w języku angielskim

Wydział Lekarski

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

6 - letnie (12 semestrów)

Lekarz kierunek Lekarski

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Polish 1/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anatomy 1/2
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
80
Biophysics
5
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
30
10
15
First Aid in Emergency Situations
1
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
4
6
Histology with Cytophysiology and Embryology 1/2
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
48
History of Medicine
2
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Wykład
15
15
Medical Ethics
1
Medical Professionalism
0,5
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
6
4
Molecular Biology and Genetics
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
40
10
III - Kierunkowe
Elective course
1
Integrated and Interdisciplinary Training 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Problem Based Learning (PBL) 1
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
31,75

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Anatomy 2/2
8
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
80
Biochemistry 1/2
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
15
15
10
Histology with Cytophysiology and Embryology 2/2
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
48
Medical Professionalism
0,5
III - Kierunkowe
Clinical Skills Labs 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Elective course
1
Integrated and Interdisciplinary Training 2
1
ZAL-O
Ćwiczenia
24
Problem Based Learning (PBL) 2
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
29,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Polish 3/4
1
II - Podstawowe
Basic of Nutrition
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
10
5
Biochemistry 2/2
7
Health Psychology
2,5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
15
5
Hygiene and Epidemiology
1,5
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
10
20
Medical Sociology
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
5
10
Microbiology
5
Physiology 1/2
8
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
47
6
25
III - Kierunkowe
Elective course
1
Introduction to Dentistry
1
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
29,25

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Polish 4/4
1
II - Podstawowe
Immunology
4
Medical Parasitology
1
Pathology 1/2
6
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
20
20
Pharmacology and Toxicology 1/3
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
20
10
Physiology 2/2
8
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
52
10
25
Public Health
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
10
15
III - Kierunkowe
Clinical Skills Labs 2
1
ZAL-O
Ćwiczenia
40
Elective course
1
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Pathology 2/2
9
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
60
20
20
Pathophysiology
5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
27
28
Pharmacology and Toxicology 2/3
4
III - Kierunkowe
Clinical Skills Labs 3
1
Elective course
1
INTERNAL MEDICINE 1/8
4
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
10
10
Integrated Modular Training 1
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Integrated and Interdisciplinary Training 3
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Nuclear Medicine
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
5
10
Pediatrics 1
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
15
10
Problem Based Learning (PBL) 3
0,5
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Laboratory Diagnostics
2
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
15
15
Pharmacology and Toxicology 3/3
9
III - Kierunkowe
Dermatology
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
35
10
15
Diagnostic Imaging 1/2
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
10
10
10
Elective course
1
INTERNAL MEDICINE 2/8
4
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
10
10
MEDICAL COMMUNICATION 1/3
0,5
Pediatrics 2
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
30
10
Problem Based Learning (PBL) 4
0,5
Surgery 1
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
35
10
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnostic Imaging 2/2
4
Geriatrics
2Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
12
10
8
INTERNAL MEDICINE 3/8
3
Integrated and Interdisciplinary Training 4
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
12
Neurology
7
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
50
20
20
Ophthalmology
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
5
15
Otorhinolaryngology
3Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
10
10
Pediatrics 3
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
30
10
10
Problem Based Learning (PBL) 5
0,5
Professionalism
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
6
4
Surgery 2
3
SUMA
30,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Clinical Genetics
2
Clinical Skills Labs 4
1
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
9
21
EBM with Elements of Medical Statistics
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Elective course
0,5
INTERNAL MEDICINE 4/8
3
Infectious Disease
4,5Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
10
20
Integrated Modular Training 2
1
MEDICAL COMMUNICATION 2/3
0,5
Orthopedics with Traumatology
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
30
Pediatrics 4
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Seminarium
40
5
Rehabilitation
2
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
10
15
10
Surgery 3
3
Urology
2
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
30,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Clinical Pharmacology
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Clinical Skills Labs 5
1
Elective course
1
Family Medicine 1/2
4
Forensic Medicine
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Seminarium
12
13
20
Gynecology and Obstetrics 1/3
5
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
10
45
INTERNAL MEDICINE 5/8
4
MEDICAL COMMUNICATION 3/3
0,5
Medical Law and Deontology
1
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Seminarium
5
5
10
Neurosurgery
4
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
25
10
10
Oncologic Surgery
3
Palliative Medicine
0,5
Transplantology
1
SUMA
30,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Anesthesiology and Intensive Care
3
Emergency Medicine with Elements of Disaster Medicine
4
Gynecology and Obstetrics 2/3
5
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
20
60
INTERNAL MEDICINE 6/8
1
Oncology
4
Pediatrics 5
4
Psychiatry 1/2
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
10
15
Surgery 4
2
VI - Praktyka
Summer Clerkship
4
SUMA
30,0

Semestr 11

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Gynecology and Obstetrics 3/3
4
INTERNAL MEDICINE 7/8
6
Pediatrics 6
8
Psychiatry 2/2
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Seminarium
40
20
Surgery 5
8
SUMA
30,0

Semestr 12

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Elective clinical course
12
Emergency Medicine
0
Family Medicine 2/2
4
INTERNAL MEDICINE 8/8
10
SUMA
26,0