Bioprocess engineering

Bioprocess engineering

2019L

Kod przedmiotu1849S2-BIOENG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzającebiochemia, mikrobiologia środowiskowa, technologie oczyszczania ścieków
Wymagania wstępneZnajomość technologii oczyszczania ścieków
Opis ćwiczeńKinetyka prostych reakcji chemicznych. Wyznaczanie stałych szybkości reakcji w procesach jednostkowych oczyszczania ścieków. Kinetyka wzrostu mikroorganizmów-równanie Monoda. Wyznaczanie stałych szybkości wzrostu mikroorganizmów.Przyrost biomasy osadu czynnego podczas oczyszczania ścieków. Bilanse materiałowe. Projekt technologiczny oczyszczania ścieków (usuwanie związków organicznych i nitryfikacja) na podstawie stałych biokinetycznych. Kinetyka adsorpcji. Wyznaczanie stałych w równaniu Langmuira i Freundlicha.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej kinetyki procesów jednostkowych zachodzących w systemach oczyszczania ścieków
Literatura podstawowa1) Shuler M. L., Kargi F. , Bioprocess engineering. Basic concepts, Pretince Hall PTR, 2002
Literatura uzupełniająca1) Berovic M., Nienow A. W., wyd. Published by Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Slovenia, Biochemical engineering principles, 2006r., tom
Uwagibrak