Biocatalysis and biotransformation in environmental biotechnology

Biokatalysis and biotransformation in environmental biotechnology

2020Z

Kod przedmiotu1849S2-BaBiEB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cao L., Carrier-bound immobilized enzymes, Wiley-VCH, 2005 2) Bornschuer U.T., Kazlauskas R.J., Hydrolases in organic synthesis, Wiley-VCH, 2006 3) Buchholz K., Kasche V., Bornscheuer U.T., Biocatalysts and enzyme technology, Wiley-VCH, 2005 4) Grunwald P., Biocatalysis. Biochemical fundamentals and applications, Imperial College Press, 2009 5) Bommarius A.S., Riebel B.R., Biocatalysis. Fundamentals and applications, Wiley-VCH, 2004 6) Reymond J.-L., Enzyme assays, Wiley-VCH, 2006 7) Hou C.T., Handbook of industrial biocatalysis, CRC, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi