Environmental management

Environmental management

2020Z

Kod przedmiotu1849S2-EM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ISO, ISO 14001 group standards, ISO, 2004 2) UE, BREF documents published on Ministry of Environmental Protection page (www.mos.gov.pl), UE, 2004 3) UE, EMAS Regulation text (www.mos.gov.pl), UE, 2004 4) UE, IPPC Directive text (www.mos.gov.pl), UE, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi