English support

English support

2019L

Kod przedmiotu1849S2-ENGSUP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Richard Lee, English for Environmental Science, Garnet Education, 2009 2) Keith Kelly, Geography, Macmillan, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi