Facultative course (module B)

Facultative course (module B)

2020L

Kod przedmiotu1849S2-FACCOB
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi