Foreign language (module C)

Foreign language (module C)

2020Z

Kod przedmiotu1849S2-FLmC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi