Master Thesis/professional practice

Master Thesis/professional practice

2020L

Kod przedmiotu1849S2-MTPP
Punkty ECTS 20
Typ zajęć Pracownia dyplomowa
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) different authors,, Scientific publication related to the topic of the thesis, industry and scientific journals,, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi