Organic chemistry

Organic chemistry

2019L

Kod przedmiotu1849S2-ORGCHEM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia
Wymagania wstępneset out the requirements, both with respect to the practical skills and to the range of knowledge
Opis ćwiczeńPersistent organic pollutants. Sources of organic pollutants, danger and analytical methods of determination of the level of contamination. Transformation process. Toxic actions of pollutants. Factors affecting xenobiotic actions. Biotransfromation – metabolism of xenobiotics. Volatile organic compounds. Pesticides and related materials. Endocrine disruption. Mutagenic pollutants. Environmental cancer.
Opis wykładówOrbitals. Hybridization. Chemical bonds. Hydrocarbons - structure and nomenclature. Aromaticity. Aromatic hydrocarbons. Alcohols, amines, carbonyl compounds. Mycotoxins. Macromolecules.
Cel kształceniaThe aim of the education is to familiarize with the properties of organic substances that affect the environment
Literatura podstawowa1) McMurry S. , Chemia organiczna. Rozwiązywanie problemów. , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 840 2) Łuczyński M.K., Wilamowski J., Góra M., Kozik B., Smoczyński L., Podstawy chemii organicznej: teoria i praktyka , Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak