Professional internship

Professional internship

2019L

Kod przedmiotu1849S2-PROINT
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mark Oldman, Samer Hamadeh, The Intership Bible, Princeton Review., 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi