Technologies of alge biomass produktion

Technologies of alge biomass produktion

2020Z

Kod przedmiotu1849S2-ToABP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bux Faizal, , Algae Biotechnology , Springer International Publishing AG, , 2015 2) DĘBOWSKI M., ZIELIŃSKI M., GRALA A., DUDEK M., , Algae biomass as an alternative substrate in biogas production technologies – review, ., Renewable and Sustainable Energy Reviews 27, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi