Inżynieria ekologiczna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Inżynieria Środowiska

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
Moduł humanistyczny
0
III - Kierunkowe
Ekotoksykologia
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
39
6
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Elementy techniczne w ochronie środowiska
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Kanalizacja II
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
10
Małe oczyszczalnie ścieków
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
10
Oczyszczanie ścieków przemysłowych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
10
Technologie informacyjne w inżynierii środowiska
2
Unieszkodliwianie odpadów komunalnych
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
45
15
Wodociągi II
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
10
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki
160
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
28,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
II - Podstawowe
Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku
2
III - Kierunkowe
Planowanie przestrzenne
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Gospodarowanie osadami ściekowymi
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Hydrobiologia techniczna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
Moduł językowy
2
Moduł technologiczny
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
30
Projektowanie antropogenicznych zbiorników wodnych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych
3
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
45
Projetowanie U.T.O.W. i Ś.
3
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
45
Seminaria dyplomowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
28,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Polityka ochrony środowiska
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biofiltracja w oczyszczaniu wód
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Moduł inżynierii ekologicznej
3
Praca magisterska
20
ZAL-O
Pracownia magisterska
200
Seminaria dyplomowe
0
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
SUMA
27,0