Inżynieria ekologiczna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Inżynieria Środowiska

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
Moduł humanistyczny
2
III - Kierunkowe
Ekotoksykologia
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Elementy techniczne w ochronie środowiska
3
Kanalizacja II
2
Małe oczyszczalnie ścieków
1,5
Oczyszczanie ścieków przemysłowych
2
Technologie informacyjne w inżynierii środowiska
2
Unieszkodliwianie odpadów komunalnych
3,5
Wodociągi II
2
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
VII - Inne
Etykieta
0,5
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
II - Podstawowe
Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku
2
III - Kierunkowe
Planowanie przestrzenne
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Gospodarowanie osadami ściekowymi
2
Hydrobiologia techniczna
4
Moduł językowy
2
Moduł technologiczny
4
Projektowanie antropogenicznych zbiorników wodnych
3
Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych
3
Projetowanie U.T.O.W. i Ś.
3
Seminaria dyplomowe
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
28,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Polityka ochrony środowiska
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biofiltracja w oczyszczaniu wód
2
Moduł inżynierii ekologicznej
3
Praca magisterska
20
Seminaria dyplomowe
2
SUMA
29,0