Environmental Engineering - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Inżynieria Środowiska

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Humanistic and Social module
2
Language I
2
Module for university
0
II - Podstawowe
Chemistry
0
Fundamentals of microbiology
0
Introduction to Biology
0
Math Calculus I
0
Physics I
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Water monitoring
0
VII - Inne
Etiquette
0
Training in health and safety at work
0
SUMA
4,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Language II
2
II - Podstawowe
Environmental chemistry
0
Math Calculus II
0
Physics II
0
Principles of Toxicology
0
III - Kierunkowe
Bases of Air Quality
0
Intoduction to Environmental Enginnering
0
Technical Drawing
0
SUMA
2,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Information Technology
2
Language III
2
P.T
0
II - Podstawowe
Fluid Mechanics
4
Hydrology and Earth Sciences
3
III - Kierunkowe
Groundwater
3
Material Science
3
Water Management
3
Water supply systems
4
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Engineering Graphics
3
Microbiology of Biosystems
3
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Language IV
2
P.T
0
III - Kierunkowe
Land reclamation
2
Sewer systems
3,5
Soil and groundwater remediation
4
Solid Waste Management
5
Technologies of water treatment - laboratory
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Sanitary microbiology
3
VI - Praktyka
Communal Practice
4
Water-Sewage Practice
4
VII - Inne
Ergonomics
0,25
Intelectual property protection
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Practices of Academic Writing
2
III - Kierunkowe
Engineering of Water Protection and Restoration
3
Facilities for water and wastewater treatment systems
5
Technologies of Wastewater Treatment - laboratory
2
Treatment Processes in Environmental Engineering
4
Water Resources Engineering
4
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Design of water-sewage systems
2
Moduł Waterbodie
4
Sludge Management - laboratory
4
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Biological methods in wastewater treatment - laboratory
3
Design Thinking in Environmental Engineering
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biogas Production Technologies
3
Biological processes in Environmental Engineering
4
Data Analysis in Environmental Engineering
2
Renewable Energy Source
4
Seminaria dyplomowe
2
Sludge Management
3
Waste Recycling
2
VI - Praktyka
Executive practice
0
SUMA
25,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Entrepreneurship
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Engineering Thesis
15
Environmental Life Cycle Assessment and Green Desing
2
Moduł Biotechnologies
4
Moduł Engeenering technologies
6
Seminaria dyplomowe
2
SUMA
30,0