Bases of Air Quality

Bases of Air Quality

2021L

Kod przedmiotu49S1-BAQ
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gubrynowicz A., "Ochrona powietrza w świetle prawa międzynarodowego", , wyd. Liber, , 2005 2) Szklarczyk M., , "Ochrona atmosfery, , wyd. UWM, 2001 3) Warych J., , "Oczyszczanie gazów - procesy i aparatura", wyd. WNT, 1998 4) Warych J., , "Proces oczyszczania gazów. Problemy projektowo – obliczeniowe.",, wyd. Politechniki Wrocławskiej, 1993r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi