Biological methods in wastewater treatment - laboratory

Biological methods in wastewater treatment - laboratory

2023L

Kod przedmiotu49S1-BMWT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi