Biological processes in Environmental Engineering

Biological processes in Environmental Engineering

2023L

Kod przedmiotu49S1-BPEE
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi