Biogas Production Technologies

Biogas Production Technologies

2023L

Kod przedmiotu49S1-BPT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. S. Khoiyangbam, Navindu Gupta, Sushil Kumar, Biogas Technology: Towards Sustainable Development, -, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi