Design Thinking in Environmental Engineering

Design Thinking in Environmental Engineering

2023L

Kod przedmiotu49S1-DTEE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Vianna M., Vienna Y., Adler I.K., Lucena B., Russo B., Design thinking. Business innovation, MJV Press, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi