Design of water-sewage systems

Design of water-sewage systems

2023Z

Kod przedmiotu49S1-DWSS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Heidrich Z., Roman M., Tabernacki J., Zakrzewski J, , Urządzenia do uzdatniania wody. Zasady projektowania i przykłady obliczeń", wyd. Arkady, 1987 2) Kowal A. L., Maćkiewicz J., Świderska-Bróż M. ,, "Podstawy projektowe systemów oczyszczania wód.", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi