Environmental Life Cycle Assessment and Green Desing

Environmental Life Cycle Assessment and Green Desing

2024Z

Kod przedmiotu49S1-ELCA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi