Environmental chemistry

2021L

Kod przedmiotu49S1-ENC
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) VanLoon Gary W., Duffy Stephen J., Chemia Środowiska, PWN, 2008 2) Andrews J., Brimblecombe P., Jickelis T.D., Liss P.S., Wprowadzenie do chemii środowiska, PWN, 2000 3) Naumczyk J., Chemia środowiska, PWN, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi