Engineering Graphics

Engineering Graphics

2022Z

Kod przedmiotu49S1-ENGR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Maciej Sydor, Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania., Wydawnictwo Naukowe PWN , 2009 2) Andrzej Jaskulski , Autodesk Inventor 2010PL/2010 Metodyka projektowania dla użytkowników wersji 2009, 2) Wydawnictwo Naukowe PWN , 2009 3) Andrzej Jaskulski, Autodesk Inventor 2009PL/2009+ Metodyka projektowania , Wydawnictwo Naukowe PWN , 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi