Engineering of Water Protection and Restoration

Engineering of Water Protection and Restoration

2023Z

Kod przedmiotu49S1-EWPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cooke G. D., E. B. Welch, S. A. Peterson, S. A. Nichols, Restoration and management of lakes and reservoirs, CRC Press, 2005 2) Lossow K., H. Gawrońska, Jeziora, rekultywacja, przegląd metod, t. 9, Przegląd Komunalny, 2000, s. 91-106 3) Choiński A, Limnologia fizyczna Polski , Wyd. Nauk. UAM, 2008 4) Klapper H., Control of Eutrophication in Inland Waters, Ellis Horwood Ltd Publishing, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi