Fluid Mechanics

Fluid Mechanics

2022Z

Kod przedmiotu49S1-FLUM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. K. Batchelor, An Introduction to Fluid Dynamics, Cambridge University Press , 2000 2) Y. A. Cengel, J. Cimbala, Fluid Mechanics Fundamentals & Applications, mcgraw-hill education ltd., 2004 3) B. R. Munson, D. F. Young, Fundamentals of fluid mechanics, WileyPLUS, 1990
Literatura uzupełniająca
Uwagi