Facilities for water and wastewater treatment systems

Facilities for water and wastewater treatment systems

2023Z

Kod przedmiotu49S1-FWWTS
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Stamatelatou, K. P. Tsagarakis, Sewage Treatment Plants: Economic Evaluation of Innovative Technologies for Energy Efficiency, IWA Publishing, 2015 2) S. J. Randtke,M. B. Horsley, Water Treatment Plant Design, ASCE, 2003 3) Michael D. Nelson, Operation of Municipal Wastewater Treatment Plants, Water Environment Federation, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi