Groundwater

Groundwater

2022Z

Kod przedmiotu49S1-GRO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) World and native literature, -, -, - 2) Herbich P., Kapuściński, Nowicki K., Rodzoch A., Metodyka określania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych z uwzględnieniem potrzeb jednolitych bilansów wodno-gospodarczych. Poradnik metodyczny., Warszawa, 2013 3) Griebler C., Avramov M., Groundwater ecosystem services: a review., Freshwater Science, 2015, s. 34(1):355– 4) Chełmicki W., Woda. Zasoby, degradacja, ochrona., PWN Warszawa, 2002, s. 305 5) Macioszczyk A., Dobrzyński D., Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód., PWN, Warszawa, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi