Hydrology and Earth Sciences

Hydrology and Earth Sciences

2022Z

Kod przedmiotu49S1-HES
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z., Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, PWN Warszawa, 2001 2) Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, PWN Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi