Intoduction to Environmental Enginnering

Intoduction to Environmental Enginnering

2021L

Kod przedmiotu49S1-IEE
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wetzel R.G. , Limnology. Lake and River Ecosystems. 3rd Edition, Elsevier, 2001 2) Cooke G. D., Welch E. B., Peterson S. A., Nichols S. A. , Restoration and management of lakes and reservoirs, CRC Press, 2005 3) Mitsch W.J, Gosselink J.G. , Wetlands, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc. , 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi