Renewable Energy Source

Renewable Energy Source

2023L

Kod przedmiotu49S1-RES
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 1. Lewandowski W.M. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo WNT Warszawa 2007, 1. Lewandowski W.M. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo WNT Warszawa 2007, 1. Lewandowski W.M. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo WNT Warszawa 2007, Warszawa 2 2) Klugmann – Radziemska E. , 2. Odnawialne źródła energii przykłady obliczeniowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej Gdańska , 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi