Sanitary microbiology

Sanitary microbiology

2022L

Kod przedmiotu49S1-SAM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tortora G.J., Funke B.R., Case C.L., Microbiology an Intuduction, Eight Edition, PEARSON Benjamin Cummings, 2004, s. 898 2) Salyers A. A., D.D. Whitt, Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko, PWN, Warszawa, 2005 , s. 608
Literatura uzupełniająca
Uwagi