Sewer systems

Sewer systems

2022L

Kod przedmiotu49S1-SERS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. J. DAY, Sewer Management Systems , Wiley & Sons, 2000 2) D. Butler, C. J. Digman, Ch. Makropoulos, J.W. Davies, Urban Drainage, CRC Press, 2018 3) D. Thrasher, Design and Use of Pressure Sewer Systems, CRC Press, 1987
Literatura uzupełniająca
Uwagi