Soil and groundwater remediation

Soil and groundwater remediation

2022L

Kod przedmiotu49S1-SGR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi