Sludge Management - laboratory

Sludge Management - laboratory

2023Z

Kod przedmiotu49S1-SML
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi