Technical Drawing

Technical Drawing

2021L

Kod przedmiotu49S1-TED
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) N.D Bhatt, Engineering drawing, Charotar, 2012 2) T. Jeyapoovan, Engineering Drawing and Graphics Using Autocad, Vikas Publishing , 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi