Training in health and safety at work

Training in health and safety at work

2021Z

Kod przedmiotu49S1-THSW
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi