Treatment Processes in Environmental Engineering

Treatment Processes in Environmental Engineering

2023Z

Kod przedmiotu49S1-TPEE
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi