Technologies of Wastewater Treatment - laboratory

Technologies of Wastewater Treatment - laboratory

2023Z

Kod przedmiotu49S1-TWTL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi