Water monitoring

Water monitoring

2021Z

Kod przedmiotu49S1-WATM
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Colin F., Quevauviller P. , Monitoring of Water Quality: The Contribution of Advanced Technologies, Elsevier, 1998 2) Ahuja S. , Monitoring Water Quality. Pollution Assessment, Analysis, and Remediation, Elsevier, 2013 3) Quevauviller P., Borchers U., Thompson C., Simonart T., The Water Framework Directive: Ecological and Chemical Status Monitoring, Wiley, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi