Water-Sewage Practice

Water-Sewage Practice

2022L

Kod przedmiotu49S1-WSP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) not applicable, not applicable, not applicable, not applic
Literatura uzupełniająca
Uwagi