Water supply systems

Water supply systems

2022Z

Kod przedmiotu49S1-WSS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gabryszewski T., Wodociągi, Arkady Warszawa, , 2) Mielcarzewicz E., Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę, Arkady Warszawa, .
Literatura uzupełniająca
Uwagi