Pedagogika specjalna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika Specjalna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Biomedyczne podstawy rozwoju
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedeutologia z deontologią zawodu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Psychologia ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Socjologia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Teoretyczne podstawy wychowania
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Wprowadzenie do pedagogiki
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia z etyką
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Teoretyczne podstawy kształcenia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
III - Kierunkowe
Anatomia i fizjologia człowieka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Diagnostyka pedagogiczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Psychologia kliniczna z psychopatologią
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia rozwoju i osobowości
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
VI - Praktyka
Praktyka ciągła
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Warsztat pracy badawczej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tyflopedagogika
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Język migowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Logopedia z logorytmiką
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Metody wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Pierwsza pomoc przedmedyczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Podstawy komunikacji w wychowaniu
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia rehabilitacji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
27,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Oligofrenologopedia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praca opiekuńczo-wychowawcza z osobami z niepełnosprawnością
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Problematyka niepełnosprawności w prawie polskim i międzynarodowym
0
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Warsztaty plastyczne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna ciągła
5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka pedagogiczna śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
26,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0