Etykieta

Etiquette

2021Z

Kod przedmiotu1900SX-MK-ETYKIETA
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad współżycia międzyludzkiego
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące zasad savoir-vivre'u w życiu codziennym - zwroty grzecznościowe, powitania, podstawowe zasady etykiety oraz precedencji w miejscach publicznych. Etykieta uniwersytecka - precedencja, tytułowanie, zasady korespondencji służbowej. Elementy etykiety biznesowej - dostosowanie ubioru do okoliczności, zasady przedstawiania, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
Cel kształceniaCelem wykładów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zasad savoir-vivre'u. Słuchacze wprowadzeni zostaną w elementy etykiety codziennej, akademickiej oraz biznesowej.
Literatura podstawowa1) Benoit Ch., Savoir-vivre dla zaawansowanych, KDC, 2008 2) Bortnowski A., Współczesny savoir'vivre'u kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty, A. Marszałek, 2009 3) Pietkiewicz E., Etykieta menadżera czyli sztuka dobrych manier w prowadzeniu interesów, Lettrex, 1990 4) Pietkiewicz E., Savoir-vivre dla każdego, Świat Książki, 1997 5) Szymczak W. F, Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego, Difin, 2018
Literatura uzupełniająca1) Szymczak W. F., Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego, Difin, 2018 2) Wocław W. S., Etykieta w biznesie, czyli jak ułatwić sobie życie w pracy, Bosz, 2018
Uwagibrak