Język obcy II

2021L

Kod przedmiotu37-00-30-SJ-II
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Astley P., Lansford L., Oxford English for Engineering 1, Oxford University Press, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi