Andragogika specjalna osób z niepełnosprawnością

2025Z

Kod przedmiotu50SJO-ASOzN
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bąbka J. (red.),, Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia,, Warszawa, 2004 2) Aleksander T.,, Andragogika. Podręcznik Akademicki,, Radom - Kraków, 2009 3) Stochmiałek J.,, Andragogika specjalna, [w:] Pedagogika specjalna, W. Dykcik (red.),, Poznań, 2009 4) Matlakiewicz A. , Solarczyk- Szwec H., , Dorośli uczą się inaczej, , Toruń, 2006 5) Kijak R., (red.),, Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości, , Kraków, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi